Mur cortina

Mur cortina

con No Comments

Envidrament integrat

Un mur cortina és un sistema de façana autoportant, generalment lleugera i vidre, independent de l’estructura resistent de l’edifici, que es construeix de forma contínua per davant d’ella. Un mur cortina està dissenyat per resistir la força del vent, així com el seu propi pes, i transmetre-la als forjats. Generalment els murs cortina es construeixen mitjançant la repetició d’un element prefabricat modulat que inclou els necessaris elements de protecció, obertura i accessibilitat segons les necessitats.


Façanes de vidre que poden ser de tres tipus:

– Mur invertit.
– Mur estructural.
– Mur semi-estructural.