Projecte

Porta replegable visualglass amb vidre de 10 mm temperat sense muntants d’alumini.

Completament integrable en l’estètica de façana, execució possible en cantonades i dissenys especials. Escàs manteniment.

Caraterístiques

Es tracta d’un sistema de panells plegables en vidre securit, que llisquen individualment a través d’una única guia superior i una altra inferior, sense marcs perimetrals.